1.9.4.2

Nyheder

Log ind for at se nyheder

CMS - 1.9.4.2 - Faanui
 

News

nov 5, 2011

Info til jagtudøvelse i 2011


Hej Jagtkammerater. Vi har dags dato vedtaget følgende nye ændringer i forhold til jagtafvikling på vores jagt. Da der idag er blevet nedlagt 4 rådyr ved vores dybe kule, er dette lukket ned for yderligere jagt på råvildtjagt i år 2011. Dog forbeholder vi os muligheden for at hvis vi ser overordentlig meget råvildt på næste jagter - stadig at kunne åbne op igen. Da dette midlertidig er lukket ned for råvildt - lukker det i stedet op for jagt med riffel på ræv. Desuden åbner det også op for jagt på duer og andet småvildt. Al jagt på området er derfor tilladt dags dato. Eneste regel er at der ikke må skydes råvildt. Heller ikke på de 2 omkringliggende marker. Det frie jagtareal omfatter derfor marken hvor den dybe kule ligger og de 2 andre marker som støder op til. Der er også tilladt at invitere en gæst på disse arealer. Dog skal der respekteres at ugen op til fællesjagt at der her er ro i arealet - Dette så arealet kan disponeres ind i jagtafvikling af fællesareal. I lyset af at vi nok så ialt 100 ænder ved halv-kulen giver også ændringer i jagt. Der må fra dd. skydes ænder i og ved halvkulen. næste jagt er d. 26 nov og der skal være ro i terræn i ugen op til fællesjagt. Derudover er der fri jagt på arealt ved halvkulen. Dog må der ikke skydes råvildt, hare på arealet. Alt andet vildt er jagtbart. Der anses at være gode muligheder for ænder, duer og lign på sådanne alene jagter. Dog henvises til at jagtloven påbyder at der skal være hund til stede på sådanne jagter. Dette skal overholdes. Der må om ingen omstændigheder skydes hare, råvildt på disse "alene jagter". Dette afvikles på fællesjagter. De hurtige jægere må gerne tjekke op på fodertønden ved kulen og få den til at fungere. Der må lige så gerne "spildes" en lille sæk korn til ænderne. - Jeg tænker hvis Ingvi vil stå for det vil det være fint. Hvis der ikke er indvendinger fra Ingvi, så går jeg udfra at han sørger for dette fodring ved halvkulen. - Ellers ring til Ingvi og aftal med ham om jeres dispositioner.
Kategori: Generelt
Skrevet af: skribent

Da der idag er blevet nedlagt 4 rådyr ved vores dybe kule, er dette lukket ned for yderligere jagt på råvildt i år 2011. Dog forbeholder vi os muligheden for at åbne op igen, hvis bestanden viser sig at kunne bære yderligere nedlagte dyr.

Da der midlertidig er lukket ned for råvildt, lukker vi i stedet op for riffeljagt på ræv.  Desuden åbner det også op for jagt på andet småvildt som duer og lign. Al jagt er tilladt pr. dd. dog ingen jagt på råvildt.  Aftalen gælder også de 2 omkringliggende marker som ligger i forlængelse af marken med den dybe kule. Der skal være ro i arealet i ugen op til fællessjagter.

Jagt på halvkulen.

I lyset af at vi jagede i alt ca 100 ænder op på fællesjagten, er det belsuttet at gøre halvkulen til fri jagt på bl.a ænder indtil ugen op til fællesjagt. Dvs at der ved kulen må skydes følgende vildt: ænder, ræv, krage, duer, bekkasiner og lign småvildt. Der må ikke skydes med hagl efter hare, råvildt.

Hvis en eller anden har lyst til at stå for ansvar at få fodertønden fyldt, så vil det være fint. Desuden tænker jeg at det er ok at "spilde" ca 10 - 15 kg af kornet i kulen, således at ænderne forbliver i området.  Jeg tillader mig at udnævne Ingvi til ansvarshavende for fodring. Vil Ingvi ikke dette, så giver han besked. Eller ring til Ingvi og aftal nærmere jeres aftaler.

Anders Trans hører gerne om jeres nedlagte vildt - dette så det kan komme ind i statestikken om nedlagt vildt. Giv altid Anders T besked om nedlagt vildt som er nedlagt uden for fællesjagterne.

Med venlig hilsen

 

Kurt Thomsen.  (ovenstående aftalt i daglig ledelse Anders T, og Kurt Thomsen)

Previous page: Login